Ελληνικά » Διάρθρωση - Σύνθεση » Διοικητικό Προσωπικό
  • Μαρία Χαντζησαλάτα
    Γραμματέας

Τηλ.: 2107277671, Fax: 2107277673

Email: mchantzi@greekcourses.uoa.gr

  • Αργυρώ Καρύδα

Τηλ.: 2107277672, Fax: 2107277673

Email: akaryda@greekcourses.uoa.gr

  • Ελένη Τίρκου

Τηλ.: 2107277331, Fax: 2107277673

Email: eltirkou@greekcourses.uoa.gr