Ελληνικά » Διάρθρωση - Σύνθεση » Ειδική Διατμηματική Επιτροπή

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα στο οποίο υπάγεται το Διδασκαλείο, διοικείται από πενταμελή Διατμηματική Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο/η εκάστοτε Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τρεις εκπροσώπους του Τομέα Γλωσσολογίας και ενός του Τομέα Παιδαγωγικής. Στην Επιτροπή συμμετέχει επίσης ένας/μία εκπρόσωπος των καθηγητών Ε.Ε.Π. καθώς και ο/η Γραμματέας του Διδασκαλείου.

Πρόεδρος 

 • Ελένη Καραμαλέγκου, Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής, καθηγήτρια τμήματος Φιλολογίας, ekaram[at]phil.uoa[dot]gr 

Τακτικά Μέλη 

 • Διονύσιος Γούτσος, καθηγητής τμήματος Φιλολογίας, dgoutsos@phil.uoa.gr
 • Μαρία Ιακώβου, επίκουρη καθηγήτρια, τμήματος Φιλολογίας, mariak[at]phil.uoa[dot]gr
 • Μαρία Κακριδή, επίκουρη καθηγήτρια, τμήματος Φιλολογίας, mariafer@phil.uoa.gr
 • Μαρίζα Φουντοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια τμήματος ΦΠΨ, mafoun[at]ppp.uoa[dot]gr

Αναπληρωματικά Μέλη

  • Σπυριδούλα Μπέλλα, αναπληρώτρια καθηγήτρια, τμήματος Φιλολογίας, sbella@phil.uoa.gr
  • Σπυριδούλα Βαρλοκώστα, καθηγήτρια, τμήματος Φιλολογίας, svarlokosta[at]phil.uoa[dot]gr
  • Νικόλαος Παντελίδης, αναπληρωτής καθηγητής, τμήματος Φιλολογίας, npantel@phil.uoa.gr
  • Αθανάσιος Μιχάλης, επίκουρος καθηγητής, τμήματος ΦΠΨ, michathan[at]ppp.uoa[dot]gr