Ελληνικά » Εξετάσεις Ελληνομάθειας

Οι εξετάσεις για την απόκτηση της Βεβαίωσης Ελληνομάθειας του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας γίνονται κάθε Μάιο και Σεπτέμβριο. Συμμετέχουν σπουδαστές του ΔΝΕΓ, αφού το δηλώσουν, και όσοι ενδιαφέρονται για την απόκτηση της Βεβαίωσης Ελληνομάθειας. Η Βεβαίωση Ελληνομάθειας χορηγείται σε κάθε εξεταζόμενο που πήρε επιτυχώς μέρος στις προφορικές και γραπτές εξετάσεις, δεν έχει διαβαθμίσεις και αντιστοιχεί στο Επίπεδο Επάρκειας, δηλαδή στο Επίπεδο Β2 του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Αναγνωρίζεται επίσημα από το κράτος ως πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας:

  1. για την εγγραφή των σπουδαστών στα ελληνικά ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ και Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών
  2. για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ

Επιλέξτε μία υποκατηγορία