Ελληνικά » Γενικές Πληροφορίες

Τα προγράμματα διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής μπορούν να παρακολουθήσουν:

  • Υποψήφιοι φοιτητές Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων οι οποίοι έχουν επιλεγεί και έχουν έγκριση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
  • Υπότροφοι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
  • Υπότροφοι άλλων φορέων (Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη, Ιδρύματος Αλεξάνδρου Ωνάση και Ιεράς Συνόδου της Ελλάδας).
  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι Διδάκτορες Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
  • Φοιτητές Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Socrates-Erasmus.
  • Ομογενείς, αλλοδαποί, παλιννοστούντες και σύζυγοι Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα, η οποία θα ισχύει μέχρι τη λήξη του προγράμματος το οποίο επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Κανονισμός εγγραφής

  • Για να γίνει εγγραφή των σπουδαστών στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας θα πρέπει πρώτα να καταβληθούν τα δίδακτρα στην Alpha Bank στον αριθμό λογαριασμού του Πανεπιστημίου Αθηνών 802002001000227.
  • Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε περίπτωση διακοπής φοίτησης ή μη παρακολούθησης.
  • Όσοι υποψήφιοι σπουδαστές προέρχονται από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται άδεια παραμονής η οποία θα ισχύει τουλάχιστον μέχρι τη λήξη του προγράμματος.