Ελληνικά » Ιστορικά στοιχεία

Ιστορικά Στοιχεία

Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης Γλώσσας αποτέλεσε από πολύ νωρίς μέριμνα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής άρχισε τη δεκαετία του 1950, παράλληλα με τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο πλαίσιο των μαθημάτων και των εκδηλώσεων που πρόσφερε στους φοιτητές το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή ως σήμερα.

Στη συνεδρίαση της Συγκλήτου της 4ης Ιουλίου 1991 ιδρύεται και λειτουργεί έκτοτε το Διατμηματικό Πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας με την επιστημονική ευθύνη του Τομέα Γλωσσολογίας. Το 1994 αρχίζει να λειτουργεί Μεταπτυχιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα των τμημάτων Φιλολογίας και Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για την εκμάθηση της Νέας Ελληνικής -οι λίγες αρχικά εκατοντάδες σπουδαστών ξεπερνούν τους 1.000 στη δεκαετία του 1990- οδήγησε στην ίδρυση ανεξάρτητου Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής και την υπαγωγή του στο Διατμηματικό Πρόγραμμα το 1994.

Το Διδασκαλείο πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης της Νέας Ελληνικής για τους υποψήφιους φοιτητές των ελληνικών Α.Ε.Ι.