Ελληνικά » Μετακίνηση - Τρόποι πρόσβασης » Πρόσβαση για ΑΜΕΑ

Γενικές Πληροφορίες

Στο νέο κτήριο του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας έχουν γίνει έργα υποδομής για την πρόσβαση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Συγκεκριμένα, υπάρχει ειδική ράμπα, ανελκυστήρες, προσβάσιμες τουαλέτες και έχει προβλεφθεί χώρος θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων ΑμεΑ (στη δυτική πλευρά του κτηρίου).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ειδικών θέσεων στάθμευσης αλλά και όλων των διευκολύνσεων για ΑΜΕΑ, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του κτηρίου. Τηλ. επικοινωνίας: 210-7277672, 210-7277331