Ελληνικά » Χρήσιμα Links

Πανεπιστήμιο Αθηνών : www.uoa.gr

Γραφείο Erasmus: www.interel.uoa.gr/socrates-erasmus 

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών: www.didaskaleio.uoa.gr 

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας: 2103686106, fax: 0106328610, www.mnec.gr

Υπουργείο Εξωτερικών: 2103682274, fax: 2103682277, www.mfa.gr

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: 2103249489, 2103231251, www.ypepth.gr

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης/Τμήμα Αλλοδαπών: 2106411746, 2106410837, 2106434939