ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8-5-2020

Σύμφωνα με την ΚΥΑ της 5ης Μαΐου  2020, παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των ΑΕΙ έως 31-5-2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13-4-2020

Σύμφωνα με την ΚΥΑ της 10ης Απριλίου 2020, παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των ΑΕΙ έως 10-5-2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22-3-2020

Σύμφωνα με την ΚΥΑ της 21ης Μαρτίου 2020, παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των ΑΕΙ έως 10-4-2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10-3-2020

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η οποία αφορά όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, αναστέλλονται οι εκπαιδευτικές λειτουργίες του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας από Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020, και για 14 ημέρες.