ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20-04-2021

Σύμφωνα με τo ΦΕΚ της 17ης Απριλίου 2021, παρατείνονται τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μέχρι Δευτέρα 26 Απριλίου 2021.