ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30-04-2021

Σύμφωνα με τo ΦΕΚ της 24ης Απριλίου 2021, παρατείνονται τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μέχρι Δευτέρα 3 Μαίου 2021.