ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8-5-2020

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των ειδικών συνθηκών οι εξετάσεις ελληνομάθειας Μαΐου 2020 δεν θα πραγματοποιηθούν στις ημερομηνίες που είχαν καθορισθεί. Οι εξετάσεις θα  πραγματοποιηθούν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Η ακριβής ημερομηνία, η οποία εξαρτάται από τις γενικές προδιαγραφές που θα τεθούν από το Υπουργείο Παιδείας, θα ανακοινωθεί παράλληλα με τις ημερομηνίες των  εγγραφών.

Θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση.