Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα
του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από τη δεκαετία του 1950, με μικρό αριθμό σπουδαστών αρχικά, που στις δεκαετίες που ακολούθησαν αυξήθηκε εντυπωσιακά. Το Διδασκαλείο είναι το μεγαλύτερο κέντρο διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στον κόσμο. Πολλοί από τους αποφοίτους του Διδασκαλείου είναι σήμερα καθηγητές Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίων σε όλο τον κόσμο, μέλη του διπλωματικού σώματος της χώρας τους, μέλη της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, διαπρεπείς επιστήμονες, διευθυντικά στελέχη, διακεκριμένοι καλλιτέχνες και επιχειρηματίες.

Το Διδασκαλείο υπάγεται στο Διατμηματικό Πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας μαζί με το ομώνυμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας και του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.

Στόχοι του Διδασκαλείου είναι:

  1. Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
  2. Η πιστοποίηση του βαθμού γνώσης της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
  3. Η επαφή των αλλοδαπών σπουδαστών με τομείς και θέματα του ελληνικού πολιτισμού
  4. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας