ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8-5-2020

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των ειδικών συνθηκών οι εξετάσεις ελληνομάθειας Μαΐου 2020 δεν θα πραγματοποιηθούν στις ημερομηνίες που είχαν καθορισθεί. Οι εξετάσεις θα  πραγματοποιηθούν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Η ακριβής ημερομηνία, η οποία εξαρτάται από τις γενικές προδιαγραφές που θα τεθούν από το Υπουργείο Παιδείας, θα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8-5-2020

Σύμφωνα με την ΚΥΑ της 5ης Μαΐου  2020, παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των ΑΕΙ έως 31-5-2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13-4-2020

Σύμφωνα με την ΚΥΑ της 10ης Απριλίου 2020, παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των ΑΕΙ έως 10-5-2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22-3-2020

Σύμφωνα με την ΚΥΑ της 21ης Μαρτίου 2020, παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των ΑΕΙ έως 10-4-2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10-3-2020

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η οποία αφορά όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, αναστέλλονται οι εκπαιδευτικές λειτουργίες του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας από Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020, και για 14 ημέρες.