ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ #2

Μετά από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών και των σοβαρών προβλημάτων που έχουν προκληθεί, τα μαθήματα του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας θα γίνουν διαδικτυακά στις 27 & 28/1/2022.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω των αναμενόμενων έκτακτων καιρικών συνθηκών, τα μαθήματα του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας για τη Δευτέρα 24 και Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 θα γίνουν διαδικτυακά.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α.

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021
«Κοινωνική διαμαρτυρία, εξέγερση και επανάσταση στα προνεωτερικά Ιταλικά Κράτη (13ος -18ος αι.)»