ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14-12-2020

Σύμφωνα με τo ΦΕΚ της 12ης Δεκεμβρίου 2020, παρατείνονται τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μέχρι Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 07-12-2020

Σύμφωνα με τo ΦΕΚ της 5ης Δεκεμβρίου 2020, παρατείνονται τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μέχρι Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30-11-2020

Σύμφωνα με τo ΦΕΚ της 28ης Νοεμβρίου 2020, παρατείνονται τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μέχρι Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3-11-2020

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. με αριθμό φύλλου 4829 / 2 Νοεμβρίου 2020, ισχύουν επιγραμματικά τα παρακάτω:

•  Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού (53459)

• Τηλε-εκπαίδευση (53466)

• Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία (53466)