ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10-3-2020

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η οποία αφορά όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, αναστέλλονται οι εκπαιδευτικές λειτουργίες του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας από Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020, και για 14 ημέρες.