ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-03-2021

Σύμφωνα με τo ΦΕΚ της 27ης Μαρτίου 2021, παρατείνονται τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μέχρι Δευτέρα 4 Απριλίου 2021.