ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3-11-2020

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. με αριθμό φύλλου 4829 / 2 Νοεμβρίου 2020, ισχύουν επιγραμματικά τα παρακάτω:

•  Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού (53459)

• Τηλε-εκπαίδευση (53466)

• Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία (53466)