ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΑΡΙΩΝ

(έναρξη: Φεβρουάριος 2024 - Μάιος 2024)

Οι σπουδαστές

  • εισάγονται στο μάθημα μέσα από την παρουσίαση γεγονότων που θεωρούνται ορόσημα στην ιστορία της (αρχαίας) ελληνικής γλώσσας,
  • έρχονται σε επαφή με απλά και σύντομα πρωτότυπα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας,
  • αποκτούν στρατηγικές:
  • γραμματικής αναγνώρισης βασικών γλωσσικών τύπων,
  • συντακτικής ανάλυσης βασικών όρων της πρότασης.

 

Το μάθημα απευθύνεται σε:

  • αλλοδαπούς,
  • Έλληνες ομογενείς,
  • όλους όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στην αρχαία ελληνική γλώσσα (Έλληνες απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητές ελληνικών ΑΕΙ και άλλων σχολών).

Προϋπόθεση (για τους αλλοδαπούς και τους Έλληνες ομογενείς):

      Για την παρακολούθηση του μαθήματος απαιτείται γνώση της Ελληνικής επιπέδου Β1+.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.