ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ #2

Μετά από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών και των σοβαρών προβλημάτων που έχουν προκληθεί, τα μαθήματα του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας θα γίνουν διαδικτυακά στις 27 & 28/1/2022.