ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών συνδιοργανώνουν συνέδριο με τίτλο «Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής στα πανεπιστήμια του εξωτερικού σήμερα: προκλήσεις και προοπτικές».

Ακολουθούν οι πληροφορίες του Συνεδρίου:

«Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής στα πανεπιστήμια του εξωτερικού σήμερα: προκλήσεις και προοπτικές».