ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μαρία Χαντζησαλάτα
Γραμματέας

Τηλ.: 2107277671, Fax: 2107277673

Email: mchantzi@greekcourses.uoa.g


Αργυρώ Καρύδα

Τηλ.: 2107277672, Fax: 2107277673

Email: akaryda@greekcourses.uoa.gr


Ελένη Τίρκου

Τηλ.: 2107277331, Fax: 2107277673

Email: eltirkou@greekcourses.uoa.gr