ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στη συνεδρία της Συγκλήτου της 21ης Σεπτεμβρίου 2022  ορίστηκαν τα μέλη του ΔΣ του ΔΝΕΓ (ΑΔΑ: 6Ο9Ξ46ΨΖ2Ν-ΠΑΙ)

Πρόεδρος

  • Δημήτριος Καραδήμας, καθηγητής Τομέα Κλασικής Φιλολογίας, Τμήματος Φιλολογίας

Μέλη

  • Αμφιλόχιος Παπαθωμάς, καθηγητής Τομέα Κλασικής Φιλολογίας Τμήματος Φιλολογίας, με αναπληρωτή τον Ευριπίδη Γαραντούδη, καθηγητή Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας  του ιδίου Τμήματος
  • Αμαλία Μόζερ, καθηγήτρια Τομέα Γλωσσολογίας Τμήματος Φιλολογίας, με αναπληρώτρια την Σπυριδούλα Βαρλοκώστα, καθηγήτρια Τομέα Γλωσσολογίας του ιδίου Τμήματος
  • Μαρία Ιακώβου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Τομέα Γλωσσολογίας Τμήματος Φιλολογίας, με αναπληρώτρια την Σπυριδούλα Μπέλα, καθηγήτρια Τομέα Γλωσσολογίας του ιδίου Τμήματος
  • Αναστασία Μαγγανά, μέλος ΕΕΠ του ΔΝΕΓ, με αναπληρώτρια την Ελένη Θώδα μέλος ΕΕΠ του ΔΝΕΓ