ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου


Τηλ.: 2107277672, 2107277331, 2107277971

E-mail: info@greekcourses.uoa.gr

Web site: www.greekcourses.uoa.gr