ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

•Έχω πληρώσει τα δίδακτρα αλλά δεν μπορώ να παρακολουθήσω τα μαθήματα. Μπορώ να πάρω επιστροφή;

Επιστροφές γίνονται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1) Αν δεν κατέστη δυνατή η δημιουργία τμήματος στο επιλεγμένο επίπεδο και στη ζητούμενη ώρα και δεν σας ικανοποιούν οι εναλλακτικές που σας παρέχουμε σε ώρες ή επίπεδα

2) Αν οι Πρυτανικές αρχές απαγορεύσουν τη διεξαγωγή μαθημάτων για οποιοδήποτε έκτακτο λόγο και δεν καθίσταται δυνατή η διεξαγωγή των μαθημάτων ηλεκτρονικά.