ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

Τα προγράμματα του Διδασκαλείου είναι διαβαθμισμένα σύμφωνα με τα επίπεδα γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Όταν οι σπουδαστές ολοκληρώσουν τη φοίτηση σε κάθε ένα από τα επίπεδα (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2), θα είναι σε θέση να κατανοούν και να παράγουν γραπτό και προφορικό λόγο ανάλογο με το επίπεδο στο οποίο έχουν φθάσει κατά το τέλος των μαθημάτων.

Το τελικό επίπεδο το οποίο κατακτούν οι σπουδαστές εξαρτάται από την προσωπική προσπάθεια, την οποία καταβάλλουν, και τον χρόνο τον οποίο αφιερώνουν στην προετοιμασία και τη μελέτη των μαθημάτων.

Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες (CEF) του Συμβουλίου της Ευρώπης