ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω των αναμενόμενων έκτακτων καιρικών συνθηκών, τα μαθήματα του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας για τη Δευτέρα 24 και Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 θα γίνουν διαδικτυακά.