ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3-11-2020

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. με αριθμό φύλλου 4829 / 2 Νοεμβρίου 2020, ισχύουν επιγραμματικά τα παρακάτω:

•  Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού (53459)

• Τηλε-εκπαίδευση (53466)

• Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία (53466)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31-7-2020

Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας θα παραμείνει κλειστή από 3 έως και 28 Αυγούστου 2020. 
Καλό καλοκαίρι

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1-6-2020

Σύμφωνα με την ΚΥΑ της 30ης Μαΐου  2020, παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των ΑΕΙ έως 31-8-2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14-5-2020 (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 2020)

Εξετάσεις Ελληνομάθειας 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8-5-2020

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των ειδικών συνθηκών οι εξετάσεις ελληνομάθειας Μαΐου 2020 δεν θα πραγματοποιηθούν στις ημερομηνίες που είχαν καθορισθεί. Οι εξετάσεις θα  πραγματοποιηθούν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Η ακριβής ημερομηνία, η οποία εξαρτάται από τις γενικές προδιαγραφές που θα τεθούν από το Υπουργείο Παιδείας, θα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8-5-2020

Σύμφωνα με την ΚΥΑ της 5ης Μαΐου  2020, παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των ΑΕΙ έως 31-5-2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13-4-2020

Σύμφωνα με την ΚΥΑ της 10ης Απριλίου 2020, παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των ΑΕΙ έως 10-5-2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22-3-2020

Σύμφωνα με την ΚΥΑ της 21ης Μαρτίου 2020, παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των ΑΕΙ έως 10-4-2020.